Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum
Registrácia
Registrácia
Prihlasovacie údaje
Prihlasovacie meno: meno vygeneruje systém
Prihlasovacie heslo: bude Vám zaslané na vami zadanú adresu
Údaje o spoločnosti Kontaktné údaje
Názov: Meno:
Ulica: Priezvisko:
Mesto: Pracovná pozícia:
PSČ: E-Mail:
IČO: Ulica:
DIČ: Mesto:
IČ DPH: PSČ:
Zapísané v: Telefón:
Pobočka Mobil:
Ulica: Kontakt na IT oddelenie
Mesto: Meno:
PSČ: Priezvisko:
Platobné údaje Telefón:
Banka: E-mail:
Číslo účtu: Kontakt na finančné oddelenie
IBAN: Meno:
Priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Kontakt na obchodné oddelenie
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Poznámka

Zadajte text na obrázku

Login
Meno:
Heslo:
 
Informácie a novinky
05.03.2013
Notifiácia výpadku servera a stavu komunikácie.

Výpadok servera: BobiKlient, ktorého sme Vám nainštalovali, ktorý zabezpečuje prevzatie a odoslanie správ, je spúšťaný spravidla každé 2 minúty. Prvá úloha klienta po spustení je pripojenie na webserver s funkciou zaznamenania posledného ohlásenia“. Ak sa klient neozve dlhšie ako 30 min, automaticky je vytvorená mailová a SMS správa pre Bobi team a zároveň táto informácia môže odísť aj mailom, alebo SMS užívateľovi BobiNETu podľa nastavenia v menu „Môj profil / Nastavenie notifikácii“ v sekcii „Sledovanie činnosti Bobi klienta“. Stav komunikácie – došlé doklady: V rovnakom menu v sekcii „Notifikácia došlých dokladov“ je možné nastaviť aj automatické zasielanie informácie o došlých dokladoch mailom po každom došlom doklade, alebo SMS správou, kde je sumárne zasielaný stav o 6:00,12:00,16:00, podľa vybraného nastavenia. Súčasťou nastavenia notifikácie, je možnosť zvolenia času nerušenia pre SMS správy.

01.03.2013
Export „Ponukových listov“.

Prostredníctvom BobiNETu môžete exportovať ponukový list Vašich ponúkaných produktov pre partnera. V prípade Jednôt sa jedná konkrétne o export ponukového listu vo formáte ISPP, ktorý je možné importovať do informačného

systému rovnako ako z ISPP. Pre dodávateľov ponúkame špeciálnu službu importu produkcie /vloženie skladových kariet/.

Bližšie informácie Vám podá p. Vanečková 0902 960 021 vaneckova@baris.sk.